Інструкція для посади "Каскадер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Каскадер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України "Про пожежну безпеку", "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України;
      - інструктивні та методичні документи, що стосуються проведення трюкових робіт;
      - національні та світові тенденції розвитку трюкової діяльності;
      - можливості ефективного використання технічних засобів, реквізиту, приладів тощо;
      - національні та зарубіжні досягнення науки у сфері кінематографії та мистецтва;
      - основи акторського мистецтва, режисури у кінематографії;
      - психології, етики та ділового спілкування, фізичного виховання;
      - правила використання технічних засобів та приладів (у вигляді холодної зброї) під час виконання трюкових номерів;
      - правила безпечного ведення робіт;
      - правила управління автотехнічними засобами та застосування вогнепальної зброї, правила праці з тваринами, вогнем, на воді і під водою, на висоті та у повітрі;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Каскадер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Каскадер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Каскадер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Каскадер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує трюкові номери (сцени), здійснює дублювання акторів під час зйомок кінофільмів (театралізованих дій/шоу, фестивалів, спектаклів тощо).

2.2. Детально вивчає план (технічне завдання) трюкових зйомок (сцен) щодо виконання трюкових номерів та суворо їх дотримується.

2.3. Визначає разом з організатором трюкових зйомок (сцен) необхідні технічні пристрої та страхувальні засоби, обумовлює їх встановлення у потрібному місці та у визначений час.

2.4. Проводить у залежності від складності трюкових номерів необхідну кількість тренувань та репетицій, а у разі, якщо виконання того чи іншого трюка може загрожувати його здоров'ю або безпеці в роботі, вимагає внесення відповідних змін до плану (технічного завдання) трюкових зйомок (сцен).

2.5. Під час виконання трюкових сцен каскадер у всіх своїх діях повністю підпорядковується старшому каскадеру, а старший каскадер - організатору трюкових зйомок (сцен).

2.6. Бере участь у створенні проектів нових трюкових номерів, внесенні змін до діючих трюків.

2.7. Взаємодіє в своїй роботі з іншими виконавцями трюків, особами, що підстраховують каскадерів.

2.8. Дотримується рекомендацій піротехніка, інших фахівців стосовно безпечного виконання трюків, використання піротехнічних засобів та ефектів, визначених меж безпечних зон, розмітки місць вибухів, інших вимог охорони праці та охорони здоров'я.

2.9. Вивчає національний та світовий досвід в сфері трюкової діяльності, підвищує кваліфікацію, регулярно тренується, здає іспити, заліки, тестування, проходить медичні огляди тощо.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Каскадер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Каскадер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Каскадер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Каскадер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Каскадер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Каскадер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Каскадер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Каскадер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Каскадер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Каскадер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Каскадер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Каскадер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Каскадер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Каскадер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Каскадер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Каскадер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.