Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Кислототривник-гумувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи кислототривником-гумувальником 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову вулканізаційних котлів і клеємішалок; рецептуру та способи приготування гумових клеїв різної концентрації та самовулканізуючого герметика; режим прогрівання апаратури та деталей; способи дублювання каландрованої гуми; способи гумування й обкладання поліізобутиленом та іншими матеріалами поверхонь простої конфігурації (прямолінійних і циліндричних); способи знімання старого гумувального шару; марки гуми та поліізобутилену.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує прості роботи під час гумування поверхонь.

Приклади робіт
Підготовляння шорсткої поверхні гуми до гумування. Приготування розчину хлористого кальцію. Приготування клею для гумувальних робіт та самовулканізуючого герметика. Знімання старого гумувального шару. Промазування клеєм металевих поверхонь. Підігрівання апаратури та деталей у вулканізаційному котлі за встановленим режимом. Дублювання каландрованої гуми. Коткування гумових та поліізобутиленрвих листів до поверхонь простої конфігурації.