Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Оператор сейсмопрогнозу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, технічну характеристику та принцип роботи обслуговуваної звукоуловлюючої апаратури для запобігання раптового викиду вугілля й газу; вимоги до монтажу та робочих режимів звукоуловлюючої апаратури; принцип вибору оптимальних режимів роботи й приймання передавальних звуків залежно від параметрів каналів зв'язку; основні принципи алгоритму та його параметри під час прогнозування за акустичною емісією гірського масиву; вимоги охорони праці під час роботи з апаратурою та нормативні документи, що регламентують застосування прогнозу стану гірничого масиву за акустичною емісією.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Реєструє та відбирає сейсмоакустичну інформацію для запобігання раптових викидів вугілля й газу, контролює її якість, визначає глибину модуляції та форми несучої частоти за допомогою електронно-променевого осцилографа. Веде безперервне спостереження за показаннями приладів. Проводить розрахунок прогнозів потенційно небезпечних зон для всіх типів виробок з застосуванням спеціальної апаратури. Здійснює магнітофонний запис інформації в режимі безпечного рівня шумності. Веде робочу документацію. Визначає радіус дії сейсмоприймача. Сповіщає гірничого диспетчера та безпосереднього керівника при зміні прогнозу на дільниці, про вхід вибою в небезпечну зону або переривання зв'язку.