Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Опоряджувальник будівельний 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи опоряджувальником будівельним 5 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію приготування фарбувальних сумішей різних видів; види розпису та шрифтів; способи підбирання та складання трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь; правила кольороутворення та прийоми змішування пігментів з урахуванням їх хімічної взаємодії; способи та прийоми розмічання особливо складних поверхонь під штукатурку; прийоми та методи виконання художньої штукатурки; способи розмічання, розпланування та виконання мозаїчного та художнього облицювання плитками, мозаїчними та фігурними елементами; вимоги до якості виконання малярних, шпалерних, штукатурних, облицювальних та плиткових робіт; будову та правила експлуатації машин, механізмів та механізованого, електричного інструменту, правила їх налагоджування; правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи під час фарбування, художнього (альфрейного) опоряджання та ремонту поверхонь, обштукатурювання поверхонь, ремонту штукатурки, облицьовування керамічними, скляними та іншими плитками.

Приклади робіт
Рельєфне та фактурне фарбування поверхонь. Аерографічне опоряджання поверхонь. Орнаментальний розпис у декілька тонів. Об'ємний розпис. Розпис за рисунками та ескізами від руки та за припорохом. Складання тональної гами особливо складних фарбувальних складів за зразками. Фарбування металевих конструкцій прогонових споруд мостів. Декоративне лакування, бронзування, золочення та сріблення поверхонь. Витягування тяг постійного та змінних перерізів на криволінійних поверхнях. Розплановування та обштукатурювання криволінійних стель із кесонами будь-яких обрисів. Обштукатурювання стовпів, колон, пілястр і балок змінного перерізу, гладких і з канелюрами. Обштукатурювання стовпів, колон, пілястр і балок постійного перерізу декоративними розчинами. Розплановування та обштукатурювання багатоцентрових і стрілчастих куполів, склепінь та арок. Витягування складних розеток із декількох центрів. Обштукатурювання сграфіто" за ескізами. Ремонт особливо складних штукатурок та штукатурок спеціального призначення. Декоративне та художнє облицьовування плитками стелі, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації. Декоративне та художнє настилання підлог із плиток різних видів. Художнє облицьовування плитками стін. Встановлювання мозаїкових картин із плиток за визначеним рисунком.