Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Інженер з гірничих робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали щодо ведення гірничих робіт, розроблення та оформлення технічної документації; норми технічного проектування, основні правила, стандарти розроблення й оформлення технічної документації; технологію гірничого виробництва; типові технологічні схеми гірничих робіт; правила експлуатації гірничошахтового обладнання; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі техніки й технології ведення гірничих робіт; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежної безпеки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує впровадження у виробництво прогресивних, економічно виправданих технологічних процесів ведення гірничих робіт і впровадження технічних засобів, що створює безпечні та нормальні санітарно-гігієнічні умови праці. Здійснює розроблення і вдосконалення технологічних паспортів на проведення гірничих робіт та готує необхідну проектно-технічну і конструкторську документацію. Бере участь у розробленні планів розвитку гірничих робіт, впровадженні нової техніки і передової технології та вносить пропозиції щодо вдосконалення технології виробництва, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду; заходів з освоєння проектної потужності, раціонального використання шарів з різною зольністю під час добування вугілля для забезпечення визначеної для нього якості; в проведенні експериментальних та промислових випробувань нової техніки та технології. Здійснює контроль за веденням гірничих робіт відповідно до затверджених технологічних схем і проектів. Перевіряє наявність і відповідність технічної документації до фактичних гірничо-геологічних умов, вимог правил і норм охорони праці. Веде встановлену документацію, звітність.