Інструкція для посади "Інженер з гірничих робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з гірничих робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали щодо ведення гірничих робіт, розроблення та оформлення технічної документації;
      - норми технічного проектування, основні правила, стандарти розроблення й оформлення технічної документації;
      - технологію гірничого виробництва;
      - типові технологічні схеми гірничих робіт;
      - правила експлуатації гірничошахтового обладнання;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі техніки й технології ведення гірничих робіт;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежної безпеки;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт.

1.4. Інженер з гірничих робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з гірничих робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з гірничих робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з гірничих робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує впровадження у виробництво прогресивних, економічно виправданих технологічних процесів ведення гірничих робіт і впровадження технічних засобів, що створює безпечні та нормальні санітарно-гігієнічні умови праці.

2.2. Здійснює розроблення і вдосконалення технологічних паспортів на проведення гірничих робіт та готує необхідну проектно-технічну і конструкторську документацію.

2.3. Бере участь у розробленні планів розвитку гірничих робіт, впровадженні нової техніки і передової технології та вносить пропозиції щодо вдосконалення технології виробництва, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду; заходів з освоєння проектної потужності, раціонального використання шарів з різною зольністю під час добування вугілля для забезпечення визначеної для нього якості; в проведенні експериментальних та промислових випробувань нової техніки та технології.

2.4. Здійснює контроль за веденням гірничих робіт відповідно до затверджених технологічних схем і проектів.

2.5. Перевіряє наявність і відповідність технічної документації до фактичних гірничо-геологічних умов, вимог правил і норм охорони праці.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з гірничих робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з гірничих робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з гірничих робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з гірничих робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з гірничих робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з гірничих робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з гірничих робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з гірничих робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з гірничих робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з гірничих робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.