Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи апаратів, пристроїв, приладів, які використовує, та правила користування ними; методи та способи градуювання радіопристроїв та дозиметричних приладів (гетеродинні хвилеміри, кварцові калібратори, вольтметри, амперметри тощо); способи налагодження універсальних і спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювального інструменту та приладів середньої складності (мультивібратори, осцилографи, генератори надвисоких частот, еквіваленти навантаження тощо), які застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює градуювання простих радіопристроїв та приладів за заданими інтервалами частоти. Здійснює градуювання радіовимірювальних, дозиметричних приладів за заданими інтервалами шкал. Наносить риски на шкали зі знаходженням проміжних величин. Настроює мультивібратори на потрібну частоту і довжину хвилі. Настроює гетеродинний хвилемір на еталон градуювання та навпаки. Перевіряє і коректує градуювання за еталоном. Складає поправочні таблиці і графіки, які визначають додаткову погрішність. Порівнює звукові частоти за фігурами Лісажу на екрані осцилографа. Визначає несправності робочих установок і приладів. Вмикає радіопристрої і прилади будь-якої складності в схему робочої установки, підключає живлення із різних джерел і регулює режими його роботи.

Приклади робіт
Передавачі короткохвильові - градуювання за гетеродинною установкою, приймачем і хвилеміром. Радіометри аерозольні - градуювання шкал. Рентгенометри до 100 рентген/годину - градуювання шкал. Хвилеміри коаксіальні - градуювання у діапазоні частот понад 2000 до 10000 мГц з погрішністю 0,01-0,05%. Хвилеміри з об'ємним резонатором - градуювання у діапазоні частот понад 20000 до 30000 мГц з погрішністю 0,01-0,05%. Шкали 2 - 3 діапазонних приймачів - градуювання за кварцовим калібратором. Шкали радіовимірювальних приладів - градуювання.