Інструкція для посади "Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи апаратів, пристроїв, приладів, які використовує, та правила користування ними;
      - методи та способи градуювання радіопристроїв та дозиметричних приладів (гетеродинні хвилеміри, кварцові калібратори, вольтметри, амперметри тощо);
      - способи налагодження універсальних і спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювального інструменту та приладів середньої складності (мультивібратори, осцилографи, генератори надвисоких частот, еквіваленти навантаження тощо), які застосовує.

1.4. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює градуювання простих радіопристроїв та приладів за заданими інтервалами частоти.

2.2. Здійснює градуювання радіовимірювальних, дозиметричних приладів за заданими інтервалами шкал.

2.3. Наносить риски на шкали зі знаходженням проміжних величин.

2.4. Настроює мультивібратори на потрібну частоту і довжину хвилі.

2.5. Настроює гетеродинний хвилемір на еталон градуювання та навпаки.

2.6. Перевіряє і коректує градуювання за еталоном.

2.7. Складає поправочні таблиці і графіки, які визначають додаткову погрішність.

2.8. Порівнює звукові частоти за фігурами Лісажу на екрані осцилографа.

2.9. Визначає несправності робочих установок і приладів.

2.10. Вмикає радіопристрої і прилади будь-якої складності в схему робочої установки, підключає живлення із різних джерел і регулює режими його роботи.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Градуювальник радіоапаратури 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Передавачі короткохвильові - градуювання за гетеродинною установкою, приймачем і хвилеміром.

5.2. Радіометри аерозольні - градуювання шкал.

5.3. Рентгенометри до 100 рентген/годину - градуювання шкал.

5.4. Хвилеміри коаксіальні - градуювання у діапазоні частот понад 2000 до 10000 мГц з погрішністю 0,01-0,05%.

5.5. Хвилеміри з об'ємним резонатором - градуювання у діапазоні частот понад 20000 до 30000 мГц з погрішністю 0,01-0,05%.

5.6. Шкали 2 - 3 діапазонних приймачів - градуювання за кварцовим калібратором.

5.7. Шкали радіовимірювальних приладів - градуювання.