Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Звукооформлювач I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооформлювача II категорії - не менше 2 років, досконале володіння професійною майстерністю, досвід роботи на складних та оригінальних за звуковим вирішенням фільмах.

Знає та застосовує у діяльності: основні технологічні процеси озвучення фільму; принцип взаємного художнього зв'язку зображення, звуку і монтажу; основи музичної культури і грамоти; звукові властивості музичних інструментів; технологічне обладнання і правила його експлуатації; історію національної і світової кінематографії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує під керівництвом звукооператора роботу із синхронного шумового оформлення фільму у відповідності із загальним творчим задумом. Підбирає і синтезує самостійно (чи як керівник бригади звукооформлювачів) шумові фактури і виконує їх на інструментах і спецпристроях. Проводить викопіювання звукошумового матеріалу. Проводить при паралельних роботах самостійно, за завданням звукооператора, запис синхронних шумів. Монтує звукошумову фонограму у відповідності до метражу фільму. Забезпечує високу художню і технічну якість і строки підготовки синхронного шумового матеріалу до перезапису.