* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний звукооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооператора I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю в галузі звукооператорського мистецтва, творча ініціатива і винахідливість у створенні видатних за своїм вирішенням фільмів, здійснення в якості звукооператора I категорії звукового вирішення не менше 3 складних і оригінальних за звуком повнометражних художніх чи науково-пізнавальних або 4 короткометражних документальних фільмів чи 5 кіножурналів (спецвипусків), чи 6 науково-просвітницьких фільмів з відмінною оцінкою роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, що стосуються розвитку кінематографії, літератури і мистецтв; чинні державні стандарти і технічні умови; принципи взаємного художнього зв'язку зображення, звуку, монтажу; методи трюкових і спеціальних видів звукозапису; способи стереофонічної передачі звуку; звуконосії та їх характеристики; звукозаписуючу апаратуру; основи музичної культури; історію національної та світової кінематографії; звукові властивості музичних інструментів, мови і вокалу; основи технології фільмовиробництва; новітні досягнення національного та світового кіномистецтва і кінотехніки; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою щодо створення і здійснення звукового вирішення фільму у відповідності із загальним художнім задумом. Забезпечує художню і технічну якість звуку в кінокартині. Розроблює спільно з кінорежисером і композитором план звукової побудови фільму. Бере участь у розробці календарного плану та кошторису в частині звукового вирішення картини. Спільно з кінорежисером, композитором розроблює звукову експлікацію майбутнього фільму. Перевіряє до початку зйомки справність всього звукового тракту. Контролює роботу звукової бригади. Визначає оптимальні технологічні режими для якісного запису. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів. Дає завдання і приймає роботу шумової бригади. Здійснює безпосередньо мовне і шумове озвучення та запис музики. Контролює якість фонограми музики, підготовленої до перезапису змонтованої фонограми шумів. Керує монтажем звукових плівок, проводить перезапис. Відбирає фонотечний матеріал, готує його для перезапису. Створює загальну звукову композицію при перезапису картини, забезпечує дотримання норм та строків, які встановлено календарним планом та кошторисом, а також своєчасне здавання якісних вихідних матеріалів з озвучення фільму.