* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з технічного аудиту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічного аудиту I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Статут енергопостачальної організації; умови та правила здійснення ліцензійної діяльності з постачання та передачі електричної і теплової енергії; постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, що стосуються енергетичної галузі; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила користування електричною і тепловою енергією; Правила влаштування електроустановок; загальні принципи тарифоутворення; вимоги до обліку електричної і теплової енергії; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде облік фактичного споживання енергії та потужності в розрізі основних груп споживачів та складає розрахункові баланси споживання цієї енергії за групами споживачів. Проводить обстеження споживачів для встановлення їм розміру аварійної та технологічної броні. Погоджує технічні умови та проекти електро- і теплопостачання нових та реконструйованих установок споживачів. Видає споживачам дозволи на застосування електричної енергії в електротермічних процесах потужністю устаткування до 1000 кВт; веде облік та контролює додержання споживачами вимог щодо приєднання до електричних мереж автономних джерел електроживлення, які використовуються споживачами. Контролює: відсутність у споживачів безоблікового, самовільного приєднання енергоустановок до мереж енергопостачальної організації; дотримання та виконання споживачами вимог Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), а також інших нормативних документів, що регламентують питання енергопостачання і його надійності та обслуговування договору на постачання електричної та теплової енергії і договірних зобов'язань з режимів енергоспоживання, обліку відпуску і споживання енергії. Виявляє факти безоблікового споживання енергоресурсів, порушення обліку споживання енергії, порушень договірних зобов'язань з компенсації реакційної потужності, граничних величин: споживання електричної енергії та потужності, витоків теплоносія, температури зворотної мережної води і конденсату, якісних параметрів електричної енергії і теплоносія, що відпускаються споживачам. Виявляє причини небалансів відпуску і споживання енергії, підвищених комерційних втрат енергії, складає акти з приводу виявлених порушень. Проводить роботу у комісіях з розслідування порушень, пов'язаних з позаплановими перервами енергопостачання споживачів. Веде підготовку додатків технічної частини договорів енергопостачання. Надає допомогу споживачам в організації обліку споживання енергоресурсів, регулюванні графіків енергоспоживання, компенсації реактивної потужності, зниження втрат теплоносія у теплових мережах споживачів. Бере участь у разі потреби у проведенні експертизи електротехнічної та теплотехнічної частин проектів будівництва й реконструкції об'єктів споживачів на відповідність вимогам нормативних документів.