Категорія - Професіонали |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструкційні властивості, призначення і режими роботи нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації; порядок складання завдань з проведення ремонтних робіт; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запчастини, інструмент тощо; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну, надійну роботу устаткування, механізмів, транспортних засобів. Бере участь у розробленні поточних завдань (графіків) ремонту і випробувань устаткування. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення якості ремонтних робіт, поліпшення експлуатації устаткування, поточного обслуговування і збільшення міжремонтних термінів служби устаткування. Перевіряє якість ремонтних робіт, розробляє заходи щодо скорочення термінів ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту устаткування. Веде облік наявності устаткування і заносить у паспорт зміни після його ремонту і модернізації. Готує матеріали для укладання договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт устаткування. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування і розробляє заходи щодо їх запобігання. Аналізує показники використання устаткування, вивчає умови його експлуатації, а також окремих вузлів та деталей з метою виявлення причин передчасного спрацювання, веде альбом креслень деталей, які швидко спрацьовуються. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, дотриманням інструкцій з експлуатації, технологічного нагляду. Розробляє нормативні матеріали з ремонту устаткування (терміни служби запасних частин, номенклатуру деталей, які швидко спрацьовуються, і змінних, норми змащувальних матеріалів тощо). Здійснює постійний контроль за проведенням ремонтів устаткування, оглядом посудин і вантажопідіймальних механізмів і дефектоскопією. Бере участь у складанні річних заявок на устаткування, запасні частини, паливно-мастильні матеріали, інструмент і матеріали на ремонтно-експлуатаційні потреби. Бере участь у підготовці заходів, пов'язаних з упровадженням нових стандартів, технічних умов на ремонт і монтаж устаткування. Здійснює перевірку технічного стану устаткування і приймання його з ремонту. Розробляє та бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Упроваджує систему технічної та облікової документації, що дозволяє контролювати та запобігати відмовленням у роботі устаткування, недовговічності деталей та їх спрацювання. Складає установлену звітність.