* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник окислення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть процесу окислення і способи регулювання його; будову і принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; правила обслуговування устаткування, яке підлягає котлонагляду; методику розрахунків, правила відбору проб і виконання хімічних аналізів; фізико-хімічні властивості сировини та хімічних сполук окислювачів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий та середньої складності процес окислення під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та готує сировину. Готує хімічні розчини. Дозує та завантажує сировину. Вивантажує, передавлює або зливає окислений розчин в ємкості зберігання або передає на наступні технологічні стадії виробництва. Відбирає проби. Обслуговує реактори, окислювальні колони, контактні апарати, обертаючі печі та інше устаткування. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Готує устаткування до ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу окислення при атмосферному тиску без підігрівання або охолодження хлористого бензоїлу перекисом водню, бітуму киснем, парааміносаліцилату калію сірчаною кислотою, крохмальної суспензії гіпохлоритом, лейкорозчинів кубових барвників повітрям; процесу очищення ланоліну окисленням.