* *
Інструкція для посади "Апаратник окислення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник окислення 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - суть процесу окислення і способи регулювання його;
      - будову і принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - правила обслуговування устаткування, яке підлягає котлонагляду;
      - методику розрахунків, правила відбору проб і виконання хімічних аналізів;
      - фізико-хімічні властивості сировини та хімічних сполук окислювачів.

1.4. Апаратник окислення 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник окислення 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник окислення 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник окислення 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде простий та середньої складності процес окислення під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Приймає та готує сировину.

2.3. Готує хімічні розчини.

2.4. Дозує та завантажує сировину.

2.5. Вивантажує, передавлює або зливає окислений розчин в ємкості зберігання або передає на наступні технологічні стадії виробництва.

2.6. Відбирає проби.

2.7. Обслуговує реактори, окислювальні колони, контактні апарати, обертаючі печі та інше устаткування.

2.8. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.9. Готує устаткування до ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник окислення 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник окислення 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник окислення 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник окислення 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник окислення 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник окислення 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник окислення 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник окислення 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник окислення 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник окислення 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу окислення при атмосферному тиску без підігрівання або охолодження хлористого бензоїлу перекисом водню, бітуму киснем, парааміносаліцилату калію сірчаною кислотою, крохмальної суспензії гіпохлоритом, лейкорозчинів кубових барвників повітрям; процесу очищення ланоліну окисленням.