* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення газу 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; властивості газу; фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; технологічний режим і правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес очищення газів - очищення від завислих в них частинок під дією сили тяжіння, відцентрової сили. Обслуговує апарати різної конструкції (відстійні камери, відстійні газоходи, пилоосаджувальні камери, циклони, рукавні фільтри, скрубери тощо) для очищення газу або уловлювання готового продукту. Безперервно подає гази в апарати, осаджує завислі частинки, забезпечує задану швидкість газового потоку, швидкість фільтрації, задану ступінь очищення газу, тиск, температурний режим та інші показники ведення процесу. Уловлює пил. Видаляє газ. Обслуговує устаткування виробничої дільниці. Усуває несправності у роботі устаткування. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Готує устаткування до ремонту.