* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення газу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення газу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на своєму робочому місці; фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції; властивості каталізаторів метанування оксидів вуглецю; фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; вимоги до газів і зрошуючих рідин; норми витрат сировини, матеріалів, електроенергії; правила відбору проб; методику проведення аналізів; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде середньої складності технологічний процес очищення газу. Приймає газ, провадить попереднє охолодження його, подає та рівномірно розподіляє зрошуючу рідину в апаратах. Підтримує температуру газу і зрошуючих рідин, задані рівні, тиск, а також концентрацію у кожному апараті у межах, встановлених технологічним режимом, навантаження на абсорбер та метанатор; уловлює пил, поглинає туман та інші домішки. Осушує газ та передає осушений газ в наступну апаратуру. Уловлює бризки. Провадить регенерацію масел, розчинів. Передає промивні рідини у відстійники та холодильники для очищення від забруднень і охолоджує. Регулює температуру, концентрацію, густину зрошення, заданий відсоток кількості вологи в осушеному газі та інші показники я процесу. Керує навантаженням компресора синтез-газу, насосів. Виконує розрахункові функції. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Контролює та регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби. Обслутовує промивні, сушильні, зволожувальні башти, компресори, насоси, скрубери, зрошувальні холодильники, відстійники, збірники, газові, кислотні комунікації та інше устаткування. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу очищення газу від діоксиду вуглецю і метанування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Ведення процесу очищення газу від пилу, домішок, туману миш'яково-содовим і поташевим способами, каталітичним способом, болотяною рудою або промиванням його аміачною водою, водою або іншою рідиною в апаратах, які працюють за принципом використання дії інерційних сил, а також електричним способом у сухих та мокрих електрофільтрах. Ведення процесу підготовлення газу та сепарації водню до одержання готового продукту під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.