* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник відстоювання 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; вимоги до сировини та готової продукції; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та продуктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес відстоювання в апаратах різних конструкцій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Приймає та готує сировину. Завантажує апарати. Промиває, осаджує. Відбирає проби. Вивантажує шлам, дегазує ємкості. Обслуговує технологічне устаткування. Готує устаткування до ремонту.