* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідрування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу; будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готового продукту; технологічний режим та правила регулювання процесу; методику проведення контрольних аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес гідрування на устаткуванні з автоматичним керуванням. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації і машиністів компресорних установок. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень, керує регулювальними пристроями. Запобігає відхиленням від режиму та неполадкам у роботі устаткування, виявляє та усуває їх. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.

Приклади робіт
Гідрування у виробництвах: бутилового, фурфурилового, тетрагідрофурфурилового спиртів, складних та жирних спиртів, складних ефірів при селективному гідруванні, напівпродуктів синтезу вітаміну A, триметилгідрохінону, капролактаму, тетрагідрофурану і сильвану.