* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідрування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу гідрування; будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції; технологічний режим і правила регулювання процесу; методику проведення контрольних аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідрування з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації і машиністами компресорних установок. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Налагоджує процес на оптимальні умови. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Провадить контрольні аналізи. Обслуговує реактори всіх типів, випарники, відстійники, конденсатори, осушувачі, холодильники, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Готує устаткування до ремонту. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.