Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник мерсеризації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника мерсеризації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес мерсеризації целюлози, подрібнення та переддозрівання лужної целюлози, схему дільниці, яка обслуговується; будову та правила обслуговування устаткування; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; технічні вимоги до сировини; види браку під час мерсеризації целюлози, причини його виникнення, заходи щодо його запобігання та усунення; методику розрахунків компонентів, які завантажуються; правила готування сумішки целюлози; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес мерсеризації етилцелюлози та лужної целюлози на установках безперервної дії з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Здійснює контроль ведення технологічного процесу мерсеризації, віджимання та подрібнення целюлози на устаткуванні безперервної дії. Складає сумішку целюлози, розраховує середні показники по сумішці, здійснює контроль за точним дотриманням сумішкі. Обліковує витрати сировини та вироблення продукції. Здійснює зв'язки з суміжними дільницями.