Інструкція для посади "Апаратник мерсеризації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник мерсеризації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника мерсеризації 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес мерсеризації целюлози, подрібнення та переддозрівання лужної целюлози, схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову та правила обслуговування устаткування;
      - параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу;
      - технічні вимоги до сировини;
      - види браку під час мерсеризації целюлози, причини його виникнення, заходи щодо його запобігання та усунення;
      - методику розрахунків компонентів, які завантажуються;
      - правила готування сумішки целюлози;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник мерсеризації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник мерсеризації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник мерсеризації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник мерсеризації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес мерсеризації етилцелюлози та лужної целюлози на установках безперервної дії з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.

2.2. Здійснює контроль ведення технологічного процесу мерсеризації, віджимання та подрібнення целюлози на устаткуванні безперервної дії.

2.3. Складає сумішку целюлози, розраховує середні показники по сумішці, здійснює контроль за точним дотриманням сумішкі.

2.4. Обліковує витрати сировини та вироблення продукції.

2.5. Здійснює зв'язки з суміжними дільницями.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник мерсеризації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник мерсеризації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.