* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; суть процесу, який обслуговується; технологічні властивості сировини та готової продукції; будову устаткування, яке обслуговується; способи усунення дрібних несправностей у роботі устаткування; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес вбирання речовин та газової суміші водою, маслом та розчинами кислот в абсорберах різної конструкції, у разі потреби провадить десорбцію абсорбентів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за температурою та концентрацією газу і абсорбуючих рідин. Контролює роботу розбризкуючих пристроїв, насосів та вентиляторів, герметичність апаратури та комунікацій, рівень рідин у збірниках. Контролює хід технологічного процесу за контрольно-вимірювальними приладами та візуальним спостереженням. Відбирає готовий продукт і передає його на склад або подальше перероблення. Відбирає проби. Обслуговує абсорбційні камери або башти, десорбери, насоси, відстійники, збірники, сховища кислот, вентилятори, комунікації та інше устаткування. Здає устаткування в ремонт.