Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; фізико-хімічні основи, суть і параметри процесу абсорбції; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; вимоги до сировини, готової продукції; методику проведення аналізів та розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес вбирання речовин із розчину або газової суміші водою, лугом, розчинами кислот в абсорберах різної конструкції. Провадить попереднє очищення газу від пилу, подає його в абсорбери. Готує абсорбуючі рідини певного складу та концентрації. Регулює подавання води або кислоти на зрошення в абсорбери. Контролює та регулює параметри процесу абсорбції: температуру газу, його розрідження, тиск, вакуум в абсорбері за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Уловлює бризки зрошуючих рідин і туману. Передає готовий продукт на склад, зливає продукт в цистерну або сховище або відправляє його споживачам. Розраховує кількість кислоти, яка подається на абсорбцію, кількість води, необхідної для зрошення абсорбційних башт і для нейтралізації водооборотної води. Підраховує кількість готової продукції. Визначає концентрацію кислоти за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та перераховує за таблицями. Обслуговує устаткування: абсорбери, бризкоуловлювачі, напірні баки, зрошувальні та газові холодильники, пильники газо- і повітродувки, насоси та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації. Здійснює керування устаткуванням та регулює його вручну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів або дистанційно з переходом на ручне. Провадить аналізи. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Виконує дрібний ремонт устаткування. Приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

Приклади робіт
Уловлювання бензолу з абгазів.