Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник хлорування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть процесу хлорування; принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес хлорування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує та завантажує сировину. Вивантажує продукт. Відбирає проби. Очищає устаткування. Готує устаткування до ремонту.