* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з управління реактором", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з експлуатації устаткування реакторного відділення - не менше 3 років, у тому числі за професією інженера з управління реактором I категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації реакторного устаткування; типові й заводські інструкції з устаткування, що обслуговується; правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних енергетичних установок; призначення, будову, технічні характеристики, режими експлуатації реактора і його технологічних систем; технологічні схеми блока; електричну схему живлення устаткування власних потреб, пристроїв та технологічних систем реакторного відділення; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; призначення, будову, принцип дії систем автоматики, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, встановлених на устаткуванні реакторного відділення; технічні характеристики, принцип дії устаткування і пристроїв турбінного відділення та енергоустаткування, що експлуатується працівниками реакторного відділення; порядок пуску, зупинки реактора, проведення перемикання на устаткуванні, пристроях і технологічних системах реактора; систему нарядів та допусків до проведення робіт на реакторі й устаткуванні реакторного відділення; передовий виробничий досвід з експлуатації реакторного устаткування; правила безпечної експлуатації устаткування; правила безпечного ведення робіт під час експлуатації тепломеханічного устаткування; правила пожежної безпеки; правила ядерної безпеки на атомних електростанціях; правила радіаційної безпеки; організацію дезактиваційних робіт на атомній електростанції; вимоги до системи дозиметричного контролю; правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, радіаційної і пожежної безпеки, виробничої санітарії; основи трудового законодавства; ліцензійні вимоги до персоналу атомної електростанції та іншу нормативну документацію з ліцензування керування реакторною установкою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє оперативне керування ядерним реактором, його технологічними системами відповідно до графіків, інструкцій і режимних карт. Забезпечує ядерну безпеку, надійну, безпечну та економічну роботу реактора, головних циркуляційних насосів і допоміжного устаткування. Контролює протікання внутрішньореакторних процесів: параметрів теплоносія, тепловидільних збірок, положення поглинаючих стрижнів, концентрацію поглинача нейтронів, рівень і швидкість зміни потужності реактора, енерговиділення в паливній збірці, стан активної зони реактора за показаннями системи внутрішньореакторного контролю, технічний стан основного й допоміжного устаткування, систем, що забезпечують безпечну і надійну роботу реакторної установки. Проводить перевірку та випробовування систем керування та захисту реактора, блокування, технологічної та пожежної сигналізації. Здійснює обходи та огляди пультів, панелей, ключів керування, регулювальників на технологічних системах і устаткуванні реакторного відділення. Організовує підготовку устаткування, пристроїв і систем до проведення ремонтних робіт відповідно до нормативних правил. Керує підлеглим персоналом і безпосередньо виконує найважливіші операції з пуску, зупинки реактора, підйому і зниження потужності, виробництву оперативного перемикання. Бере участь у перевантаженні палива в реакторі, режимних випробуваннях та пусконалагоджувальних роботах, що проводяться. Керує відповідно до затвердженого графіка проведенням випробовування устаткування і технологічних систем, контролює виконання графіків переходу на резервне устаткування. У випадку аварій, відмов, пожеж та інших порушень у режимі роботи реактора, а також у разі виникнення ядерної та радіаційно небезпечних обставин вживає заходів із забезпечення безпеки персоналу і збереження устаткування, локалізації порушень, аварійного розхолодження реактора, усунення причин порушень, відновлення нормального режиму роботи устаткування. Забезпечує експлуатацію систем безпеки реакторної установки та блока, періодичну перевірку їх готовності до випробувань у процесі експлуатації. Виконує вимоги до персоналу, який має ліцензію на право керування реакторною установкою. Веде оперативну документацію, бере участь у протиаварійному й протипожежному тренуванні, проводить навчання підлеглого оперативного персоналу.