* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з управління турбіною атомної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління турбіною атомної станції I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації турбоагрегатів атомної електростанції; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила ядерної безпеки; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань; положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; протиаварійні та експлуатаційні циркуляри; призначення, будову та технічні характеристики турбінного устаткування; принципову електричну схему власних потреб; основні техніко-економічні показники роботи турбінного устаткування; схеми теплового контролю, захисту й автоматики; особливості експлуатації турбін енергоблоків; принцип роботи та основні характеристики устаткування реакторної установки; технологічні трубопроводи та арматуру; схеми головних паропроводів; систему технічного водопостачання атомної електростанції; порядок і способи ліквідації порушень водно-хімічного режиму; турбогенератори й енергоустаткування; основні характеристики турбогенераторів з водоводневим охолоджуванням; пристрій контролю елементів технологічних систем II контуру; місцеві щити керування і контролю; блочний щит керування енергоблока: оперативну й неоперативну частину; центральний щит керування атомної електростанції; організацію ремонтних робіт на устаткуванні турбінного відділення; порядок допуску персоналу до ремонту; передовий виробничий досвід у галузі експлуатації турбоагрегатів атомної електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керування (з щита керування) турбоагрегатом і його технологічними системами відповідно до графіків, інструкцій, режимних карт. Забезпечує безперебійну, безпечну, надійну та економічну роботу турбінного устаткування. Контролює параметри пари й води в контрольних точках, технічний стан турбоагрегату та його технологічних систем, що забезпечують безпечну і надійну роботу турбоагрегату. Керує оперативним персоналом і контролює його дії у процесі експлуатації основного й допоміжного турбінного устаткування. Здійснює обходи та огляди устаткування, технологічних систем турбінного відділення, реєструє всі виявлені дефекти, своєчасно доводить їх до уваги керівництва і вживає заходів щодо їх усунення. Веде спостереження за роботою устаткування та під керівництвом начальника зміни забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного і теплового навантаження блоку. Безпосередньо керує перемиканням у технологічних схемах турбінного устаткування під час проведення профілактичних заходів. Проводить перевірку та випробовування технологічної, аварійної, пожежної сигналізації, технологічних захистів і блокування. Під керівництвом начальника зміни здійснює операції з пуску, зупинки устаткування і технологічних систем турбоагрегату. Відповідно до затвердженого графіка проводить випробовування устаткування, переходи на резервне устаткування. Проводить допуск ремонтного персоналу до робіт по нарядах і розпорядженнях на устаткуванні і системах турбінного відділення, забезпечує підготовку до ремонту устаткування, споруд, пристроїв, приміщень, майданчиків відповідно до вимог безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки, виробничих інструкцій; здійснює контроль за проведенням ремонтних робіт; бере участь у прийманні устаткування з ремонту. Під час аварій, відмов, пожеж та інших порушень у режимах роботи турбіни, допоміжного устаткування та технологічних систем, виникненні радіаційно небезпечної обстановки вживає заходів: щодо забезпечення безпеки персоналу і збереження устаткування, локалізації порушення, аварійної зупинки устаткування (за розпорядженням керівництва, у разі необхідності), усунення причин порушень, відновлення нормального режиму роботи. Бере участь у перевірці знань у оперативного персоналу турбінного відділення, в роботі з атестації робочих місць. Бере участь у протиаварійному і протипожежному тренуванні. Веде оперативну документацію.