* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні й керівні матеріали з питань ліцензування та підготовки персоналу; основні технологічні процеси на атомній електростанції; основи педагогіки та психології; правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; правила та норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії; ядерного, радіаційного та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє критерії оцінки готовності спеціалістів атомної електростанції, які ліцензуються, до виконання діяльності. Здійснює експертизу (оцінку) системи підготовки персоналу, який ліцензується, розробляє рекомендації щодо підвищення якості підготовки та контролює якість усього навчального процесу. Забезпечує якісне та своєчасне ведення процесу ліцензування персоналу атомної електростанції. Організовує та контролює процедури, пов'язані з підготовкою і перевіркою знань персоналу. Виконує процедури, пов'язані з допуском персоналу до самостійного виконання своїх обов'язків. Перевіряє відповідність ліцензійних вимог кандидата на підготовку на посаду, організовує і здійснює контроль за своєчасним формуванням заявок щодо проведення навчання, контролює виконання графіків направлення працівників до навчальних закладів. Проводить обходи робочих місць персоналу, що ліцензується. Організовує і веде облік та зберігання ліцензійної документації. Створює та веде комп'ютерну базу даних щодо ліцензованих фахівців. Координує роботу ліцензованого персоналу атомної електростанції з державними інспектуючими службами. Готує та направляє до державних інспектуючих органів звітну документацію щодо готовності ліцензованого персоналу до пуску енергоблока після планово-запобіжного ремонту. Готує та надає список ліцензованого персоналу для проходження медичного огляду. Контролює дотримання ліцензійних вимог та умов дії ліцензії на підготовку персоналу атомної електростанції. Взаємодіє з усіма учасниками ліцензійного процесу на атомних електростанціях України з питань ведення процесу ліцензування і підготовки персоналу.