Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання кукурудзяної олії 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва кукурудзяної олії, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, державні стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів; методи регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності; будову та правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва кукурудзяної олії; сушить сирий зародок у сушарках; очищає зародок на сепараційних машинах від сміття, грудок і сухої оболонки; подрібнює на вальцьових верстатах, одержує м'ятку та обробляє її у жаровні; пресує м'ятку на шнекових пресах різних типів, фільтрує олію на фільтр-пресах, передає готову олію в олієсховище. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, даними хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує задану якість і вихід кукурудзяної олії. Налагоджує роботу основного й допоміжного устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Приймає й веде облік сировини, допоміжних матеріалів і видає готову продукцію. Веде облік, звітність та іншу технічну документацію.