Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною чи спорідненою професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки; хімічні властивості і правила застосування дезактиваційних розчинів; основи і правила радіаційної безпеки; будову і технічні характеристики основного й допоміжного устаткування; схеми розміщення та правила знімання показань приладів автоматичного регулювання, блокування і захистів; граничнодопустимі концентрації та рівні випромінювання радіоактивних речовин; поводження з високоактивними відходами; основи радіаційної безпеки і охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує мобільним і стаціонарним устаткуванням для подавлення радіоактивності та дезактивації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Виконує пуск, оперативне регулювання і додержання оптимальних режимів роботи, зупинку устаткування. Бере участь в оглядах та ремонті основного й допоміжного устаткування у межах своєї кваліфікації.