* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і технологічний режим оброблення крохмалемісткої сировини; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування, дробарок, дозаторів, живильників, екструдерів, контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості крохмалемісткої сировини, хімічних реагентів і готової продукції, вимоги до їх якості; правила роботи з хімічними реагентами, норми витрат сировини та допоміжних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання екструзійних крохмалепродуктів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Обробляє крохмалемістку сировину хімічними реагентами в екструзійних установках. Готує і дозує сировину та допоміжні матеріали. Рівномірно підживлює екструдер вихідним матеріалом. Регулює процес вологотермомеханічного оброблення сировини за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Контролює та регулює роботу дробарок вихідної сировини, дозаторів живильника, екструдерів. Чистить устаткування, бере участь в усуненні несправностей у його роботі. Визначає якість готового продукту методом органолептичної оцінки за показниками набухання, водоутримувальної здатності. Бере участь у веденні технічної документації.