Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник термічної коагуляції білкових речовин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію та особливості процесу коагуляції на першій та на другій стадіях термічного оброблення; будову коагуляторів, контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; правила відбирання проб; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, проміжних продуктів та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес коагуляції білкових речовин у коагуляторах із двома стадіями термічного оброблення. Регулює подавання картопляного соку на станції коагуляції, температурний режим процесу, час перебування продукту в апаратах. Відбирає проби білкової суспензії, регулює в ній вміст завислих речовин. Обслуговує коагулятори і комунікації. Пускає, зупиняє і чистить устаткування. Виявляє і усуває причини відхилень від норм технологічного режиму і усуває дрібні несправності в роботі устаткування. Веде технічну документацію.