Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Черговий відповідальний за обмін пошти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції, розпорядження керівних органів та організацію виробничого процесу з питань оброблення, перевезення і обміну пошти; "Поштові правила"; адміністративно-територіальний поділ України; контрольні терміни проходження поштових відправлень та періодичних видань; тарифи на послуги поштового зв'язку; розклад руху всіх видів транспорту, який перевозить пошту; плани направлення пошти та періодичних видань; латинській шрифт; порядок обліку робочого часу; порядок ведення виробничої документації; основи економіки, організації виробництва та управління; положення про структурний підрозділ; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасний обмін пошти й періодичних видань в установлені контрольні терміни та згідно з планами направлення пошти і періодичних видань відповідно до існуючих правил та інструкцій. Здійснює керівництво й бере участь у прийманні і відправленні пошти. Оформляє документи на прийняту і відправлену пошту. Приймає на початку зміни повідправлену пошту, іменні речі, посібники, поштову тару та інші матеріали і здає їх після закінчення зміни. Вживає заходів для забезпечення збереження пошти. Веде облік надходження і відправлення пошти та установленої виробничої документації. Виконує та контролює виконання працівниками зміни поштових правил, інструкцій, розпоряджень з питань оброблення, перевезення та обміну пошти. У разі відсутності керівника підрозділу та його заступника забезпечує адміністративне керівництво.