Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромеханік поштового устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка поштового устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила технічної експлуатації особливо складного поштового устаткування; конструкцію, електричні і кінематичні схеми складного поштового устаткування; методи випробувань складного поштового устаткування на відповідність до технічних умов; статичне й механічне балансування; допустимі навантаження на робочі деталі, вузли та механізми складного й особливо складного поштового устаткування; профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням і аваріям; похибки вимірювальних приладів; правила читання складних збірних і деталізованих креслень; інструкцію з правил безпечного виконання робіт на устаткуванні, що обслуговується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне обслуговування особливо складного поштового устаткування. Виконує поточний ремонт, випробування, регулювання і демонтаж обслуговуваного устаткування. Виконує капітальний ремонт, налагодження механічної та електричної частин складного й особливо складного поштового устаткування та його монтаж.

Приклади робіт
Налагодження автоматичної листосортувальної машини. Капітальний ремонт пристрою для знаходження індексу.