Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромеханік поштового устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування; будову і принцип дії обслуговуваного устаткування та засобів малої механізації; контрольно-вимірювальні прилади та інструменти, які застосовуються в роботі; способи слюсарної обробки деталей; інструкцію з правил безпечного виконання робіт на обслуговуваному поштовому устаткуванні.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне обслуговування простого поштового устаткування та засобів малої механізації (мішкоутримувачів, візків поштових, шаф абонентських і опорних пунктів, номераторів, люків обміну пошти всіх типів, електросургучниць, контейнерів поштових тощо). Виконує поточний ремонт та регулювання механічної та електричної частини обслуговуваного устаткування. Чистить, змащує, готує до роботи поштове устаткування, виконує демонтаж та його випробування.