* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник каси головної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на посаді оператора поштового зв'язку і класу - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: інструкції, положення та нормативні документи, які відносяться до ведення касових операцій філіалами (структурними підрозділами) підприємства; інструкції з обліку готівки, матеріальних цінностей, квитанційних книг, із супроводження і охорони цінностей; Поштові правила; Правила користування послугами поштового зв'язку; порядок ведення виробничої документації; правила роботи з електронними комплексами та обчислювальними машинами, які застосовуються під час здійснення касових операцій; основні знання з економіки; організацію виробництва; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу працівників каси головної та операторів із супроводження, які здійснюють перевезення готівки. Провадить необхідний інструктаж про порядок перевезення готівки та користування вогнепальною зброєю під час виконання службових обов'язків. Одержує готівку в установах банку та здає надлімітні залишки. Бере участь у підготовці документів, запаковуванні брезентових сумок (мішків) з готівкою та контролює їх відправку до відділень зв'язку. Бере участь у розпаковуванні брезентових сумок (мішків) з надлімітними залишками, що надійшли з відділень зв'язку. Забезпечує облік і збереження готівки, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших умовних цінностей та квитанційних книжок суворої звітності. Контролює дотримання ліміту готівки, встановленої для каси головної та своєчасність здання в банк надлімітних залишків готівки. Організовує і контролює відправку знаків поштової оплати, квитанційних книжок. Контролює ведення касової книги обліку готівки і платіжних документів.