* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Столяр-верстатник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи столяром-верстатником 4 розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: властивості деревини твердих та цінних порід, способи та правила її оброблення; способи виготовлення, збирання, приганяння, навішування, встановлення складних столярних виробів, меблів, вбудованих меблів; способи та правила виготовляння з'єднань, збирання елементів столярних виробів, меблів та вбудованих меблів складної конструкції; правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологією; вимоги до якості виконання робіт; конструкцію, правила експлуатації, налагоджування деревообробних верстатів; правила підготовки до роботи різального інструменту; теорію різання деревини; правила читання технічних креслень; технологічні схеми розкроювання матеріалів; будову та правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом; стандарти на сировину та готову продукцію; причини виникнення браку та способи його усунення; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні столярні роботи, роботи з обробляння деревини вручну, механічним та електричним інструментом, на деревообробних верстатах. Виготовляє та встановлює складні столярні вироби, меблі, вбудовані меблі.

Приклади робіт
Виготовляння на деревообробних верстатах та встановлювання заокруглень поручнів, півциркульних рам і коробок, їх збирання та встановлювання. Виготовляння складних деталей, елементів меблів та вбудованих меблів із застосуванням ручного, механізованого та електричного інструменту, на деревообробних верстатах. Свердління отворів на багатошпиндельних свердлильно-присаджувальних верстатах із механічним подаванням деталей. Стругання шпону з деревини різних порід на шпоностругальних верстатах. Копіювальне точіння, інші складні токарні роботи за зразками або кресленнями. Фрезерування заглиблень, пазів під фурнітуру на фасадних поверхнях. Розкроювання гнутоклеєних заготовок на одношпиндельних та багатошпиндельних верстатах. Вирізування отворів, вікон у щитах облицювання, деревно-шаруватих матеріалах круглими пилами та прес-штампах. Фугування крайок, поперечне розкроювання лущеного, струганого шпону. Приганяння та навішування з урізуванням завіс віконних рам, дверних полотен, складних деталей, елементів меблів, вбудованих меблів. Розмічання за ескізами та виготовляння шаблонів для штукатурних робіт, форм для ліпних робіт. Установлювання з приганянням до місця складного врізного та частково врізного приладдя (наскрізні шпінгалети, фрамужне приладдя, замки автоматичні, з поворотною ручкою тощо). Виготовляння архітектурних деталей на токарних, фрезерувальних верстатах. Виготовляння допоміжних пристроїв, шаблонів за кресленнями. Налагоджування деревообробних верстатів, участь у їх плановому запобіжному ремонті.