Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Дозувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дозувальника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: склад шихти; способи та методи розрахунку складу шихти; методику визначення якісних показників сировини (фракційний склад, вологість тощо); будову та принцип роботи дозувальних, змішувальних пристроїв і допоміжного обладнання; технологічну схему ланцюга апаратів; правила пуску, зупинки та регулювання роботи обслуговуваного обладнання; правила пакування й маркування концентратів та зважування на вагах; призначення засобів вимірювань та їх показань; схему сигналізації та автоблокування обслуговуваного обладнання; методи усунення неполадок обладнання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує дозувальними пристроями (установками) продуктивністю понад 400 т/г. Проводить дозування компонентів шихти, маси. Регулює рівномірне подавання сировини на дозувальні та змішувальні пристрої. Здійснює періодичний замір правильності подавання складових частин шихти або маси на транспортувальні пристрої або живильники, у форми, тару або до технологічного обладнання. Змішує концентрати і шихту для отримання заданого складу. Пускає, зупиняє та спостерігає за роботою дозувальних і змішувальних пристроїв (установок) різних видів та допоміжного обладнання. Наповнює мішки й контейнери концентратом та зважує їх. Заповнює форми масою, укладає мішки в штабелі. Виявляє та усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваного обладнання. Здійснює контроль якості матеріалів, що шихтуються.