Інструкція для посади "Дозувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дозувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дозувальника 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - склад шихти;
      - способи та методи розрахунку складу шихти;
      - методику визначення якісних показників сировини (фракційний склад, вологість тощо);
      - будову та принцип роботи дозувальних, змішувальних пристроїв і допоміжного обладнання;
      - технологічну схему ланцюга апаратів;
      - правила пуску, зупинки та регулювання роботи обслуговуваного обладнання;
      - правила пакування й маркування концентратів та зважування на вагах;
      - призначення засобів вимірювань та їх показань;
      - схему сигналізації та автоблокування обслуговуваного обладнання;
      - методи усунення неполадок обладнання.

1.4. Дозувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дозувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дозувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дозувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує дозувальними пристроями (установками) продуктивністю понад 400 т/г.

2.2. Проводить дозування компонентів шихти, маси.

2.3. Регулює рівномірне подавання сировини на дозувальні та змішувальні пристрої.

2.4. Здійснює періодичний замір правильності подавання складових частин шихти або маси на транспортувальні пристрої або живильники, у форми, тару або до технологічного обладнання.

2.5. Змішує концентрати і шихту для отримання заданого складу.

2.6. Пускає, зупиняє та спостерігає за роботою дозувальних і змішувальних пристроїв (установок) різних видів та допоміжного обладнання.

2.7. Наповнює мішки й контейнери концентратом та зважує їх.

2.8. Заповнює форми масою, укладає мішки в штабелі.

2.9. Виявляє та усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.10. Здійснює контроль якості матеріалів, що шихтуються.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дозувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дозувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дозувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дозувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дозувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дозувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дозувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дозувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дозувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дозувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.