Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний коньячний майстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні і нормативні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва; технологію перегонки виноматеріалів, витримки та обробки коньячних спиртів, приготування коньяків; основне технологічне обладнання та принцип його роботи; технологічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції, стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку та способи запобігання йому; керівні матеріали з розроблення й оформлення нормативної документації; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва коньяку; основи економіки; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво технологічними процесами виробництва коньяків. Забезпечує контроль за додержанням технологічних режимів перегонки виноматеріалів, витримування та оброблення коньячних спиртів, приготування коньяку. Затверджує варіанти купажів для впровадження їх у виробництво. Разом з виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, яка надходить. Координує діяльність цехів основного виробництва, вживає заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, якості коньячної продукції, зниження витрат сировини та матеріалів. Забезпечує розроблення і впровадження на підприємстві прогресивних, технологічно доцільних і економічно вигідних технологічних процесів і режимів виробництва коньяку. Аналізує результати виробничих підрозділів, дані лабораторних аналізів з метою виявлення порушень технологічних процесів, причин випуску продукції низької якості і браку, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Здійснює керівництво розробленням технологічної документації, затверджує зміни, які необхідно внести в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва коньяку. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідну сировину і матеріали, контролює їх своєчасне надходження на підприємство. Бере участь у розробленні виробничих планів, розрахунках собівартості коньяків, виробничих потужностей та інших показників плану. Впроваджує у виробництво нові види сировини і матеріалів, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технологічних процесів, бере участь у проведенні дослідних і експериментальних робіт з випробування нових видів устаткування. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі виробництва коньяку. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва коньяку. Перевіряє виробничі журнали, стежить за правильним веденням технологічної документації.