Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оброблювач винної сировини 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача винної сировини 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні властивості винограду, плодів, ягід; будову, правила експлуатації обслуговуваного устаткування і транспортувальних засобів; правила відбору проб; правила розбирання та складання обслуговуваного устаткування; основи технології одержання сусла, соку, м'язги із виноградної та плодово-ягідної сировини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує прості операції та роботи у процесі одержання сусла, соків і м'язги з виноградної та плодово-ягідної сировини. Сортує (інспектує) сировину під час подавання її на переробку. Подає сировину на миття та в дробильні машини. Вичавлює гребені на пресах, транспортує гребені та вичавки із виробничого приміщення вручну або за допомогою транспортувальних засобів. Вивантажує вичавки та передає їх на подальше перероблення або відправлення. Розбирає та збирає обслуговуване устаткування.