Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Оператор цехів для приготування кормів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора цехів для приготування кормів (тваринництво) 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову й правила експлуатації кормоприготувальних машин, агрегатів, дозувальних установок та інших засобів механізації виробничих процесів приготування кормів; правила технічного обслуговування та регулювання устаткування; способи усунення несправностей; технологічний процес приготування кормосумішей, комбікормів, замінників незбираного молока, преміксів та правила їх згодовування; основні захворювання свійських тварин, звірів та птиці, пов'язані з порушенням годівлі; основи ведення тваринництва на промисловій основі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує механізованим способом і роздає концентровані, грубі й соковиті корми, фарш із субпродуктів і риби, харчові відходи та інші види кормів. Керує засобами механізації та автоматизації, використовуючи контрольно-вимірювальну апаратуру. Проводить технічне обслуговування кормоприготувальних машин та дозувальних установок і регулює їх. Виявляє несправності машин та агрегатів. Регулює автоматичні пристрої згідно із заданою програмою роздавання кормів. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.