* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном-інспектор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, агрономаінспектора II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань насіннєвого контролю, насінництва, заготівлі, зберігання, використання і реалізації насіння; технологію виробництва насіння; основні положення державних і міжнародних стандартів та методи визначення посівних якостей насіння; основи сучасного економічного механізму виробництва і управління, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює державний насіннєвий контроль за додержаннями виробниками державних стандартів та інших нормативних документів. Вивчає досягнення науки й передового досвіду і впроваджує їх для підвищення ефективності насіннєвого контролю. Бере участь у розробленні заходів з поліпшення насінництва, збільшення виробництва насіння перспективних сортів і гібридів. Веде контрольний примірник нормативно-технічної документації з інспекторської роботи та насінництва. Бере участь у здійсненні методичного керівництва і проведенні аналізів для визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур. Узагальнює результати аналізів і готує висновки про відповідність якості насіння до вимог державних стандартів. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення технологій виробництва насіння і законодавства з насінництва. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.