* *
Інструкція для посади "Агроном-інспектор I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном-інспектор I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, агрономаінспектора II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань насіннєвого контролю, насінництва, заготівлі, зберігання, використання і реалізації насіння;
      - технологію виробництва насіння;
      - основні положення державних і міжнародних стандартів та методи визначення посівних якостей насіння;
      - основи сучасного економічного механізму виробництва і управління, основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном-інспектор I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном-інспектор I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном-інспектор I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном-інспектор I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює державний насіннєвий контроль за додержаннями виробниками державних стандартів та інших нормативних документів.

2.2. Вивчає досягнення науки й передового досвіду і впроваджує їх для підвищення ефективності насіннєвого контролю.

2.3. Бере участь у розробленні заходів з поліпшення насінництва, збільшення виробництва насіння перспективних сортів і гібридів.

2.4. Веде контрольний примірник нормативно-технічної документації з інспекторської роботи та насінництва.

2.5. Бере участь у здійсненні методичного керівництва і проведенні аналізів для визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

2.6. Узагальнює результати аналізів і готує висновки про відповідність якості насіння до вимог державних стандартів.

2.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення технологій виробництва насіння і законодавства з насінництва.

2.8. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном-інспектор I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном-інспектор I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном-інспектор I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном-інспектор I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном-інспектор I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном-інспектор I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном-інспектор I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном-інспектор I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном-інспектор I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном-інспектор I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.