* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з експлуатації електроустановок, устаткування і організації роботи з електрифікації виробничих процесів; технічні характеристики , конструктивні особливості, призначення, режими роботи електроустаткування, правила його технічної експлуатації і технологію проведення ремонтів; досягнення науки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі електроенергетичного обслуговування виробництва; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і керує роботами з електрифікації виробничих процесів та експлуатації електроустаткування. Розробляє заходи та подає на затвердження проекти планів з електрифікації виробничих процесів і об'єктів. Розробляє графіки проведення ремонтних і профілактичних оглядів електрообладнання та установок і забезпечує їх виконання. Своєчасно впроваджує заходи з електрифікації виробничих процесів, організовує ефективне використання електроустаткування та установок, забезпечує їх технічну справність. Подає заявки на придбання устаткування для електрифікації підприємства, запасних частин та ремонтних матеріалів. Перевіряє технічний стан і якість роботи устаткування, що надходить на підприємство, у разі потреби подає матеріали для складання актів рекламацій. Забезпечує ощадливе витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, наданих для електрифікації виробничих процесів і об'єктів підприємства, правильне проведення первинного обліку використання електроенергії установок і устаткування. Проводить облік роботи електриків і оформляє наряди на виконані роботи. Складає акти на списання електроустаткування і подає їх для затвердження адміністрації підприємства. Здійснює інструктажі керівників, фахівців та працівників виробничих підрозділів підприємства з правил експлуатації електроустановок. Контролює додержання правил експлуатації та охорони праці під час використання електроенергії, ремонту електроустановок, устаткування, а також електромережі підприємства. Своєчасно інформує енергопостачальні організації про технічні несправності електромережі. Складає річні звіти, проводить аналіз ефективності використання електроустаткування і установок, а також електроенергії на виробничі потреби. Упроваджує у виробництво досягнення науки і передовий досвід з електрифікації та ремонту електроустаткування і установок. Постійно підвищує свою кваліфікацію і організовує технічне навчання електриків. Керує підлеглими працівниками. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.