Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач поля", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності; державні стандарти на добрива; технологічні вимоги проведення робіт (знешкоджування та компостування, дослідних), досягнення науки і передовий досвід у цій галузі; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці та управління; основи земельного і трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу на полі (знешкоджування та компостування, дослідного). Складає календарні (робочі) плани робіт. Забезпечує виконання робіт відповідно до вимог державних стандартів, сучасних технологій, методик. Контролює агротехнічні способи виконання робіт. Вивчає і впроваджує нові методи виконання робіт. Визначає потребу і подає заявки на придбання устаткування, матеріалів, інвентарю, спецодягу тощо. Веде встановлену документацію, облік і звітність. Добирає і розставляє кадри робітників та спеціалістів, проводить організаційну та виховну роботу в колективі. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.