* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Спеціальна підготовка при Центрі допомоги дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, Закон України "Про освіту", основи законодавства про охорону здоров'я та інші нормативно-правові акти законодавства України; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію фінансово-господарської діяльності; основи психології; правила ділового етикету та спілкування: правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує на основі чинного Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації та власного Статуту діяльністю з виявлення, обліку та діагностики дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку, відбору їх до спеціальних навчально-виховних, лікувальних закладів відповідного типу. Забезпечує здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження підлітків з метою виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, працевлаштування; своєчасного виявлення й обліку дітей з вадами у розвитку різних категорій, які підлягають влаштуванню до спеціальних навчально-виховних або лікувальних закладів; направлення дітей до науково-дослідних центрів та лікувально-профілактичних закладів для поглибленого й динамічного вивчення їх захворювання та відхилень у розвитку; консультативної допомоги батькам, педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення ефективності та вдосконалення методів навчання, виховання, корекційно-відновлювальної і лікувальної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку. Забезпечує створення банку даних про кількість дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку та подає до органів державного управління, відповідних міністерств і відомств пропозиції щодо раціонального розвитку мережі спеціальних навчально-виховних і лікувальних закладів у системі освіти, соціального захисту, охорони здоров'я. Працює в тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, правоохоронними органами, а також із громадськими організаціями. Організовує розгляд діагностично-складних і конфліктних випадків. Забезпечує фінансово-господарську діяльність, видає в межах своєї компетенції накази, затверджує правила внутрішнього розпорядку, розв'язує питання добору і розстановки кадрів. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.