Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Головний меліоратор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та меліорації земель; технологію проведення меліоративних та культуротехнічних робіт; машини і устаткування служби; досягнення науки та передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі здійснення меліоративних і культуротехнічних робіт та використання меліорованих земель; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці, управління; чинні положення про оплату праці і основи її нормування; земельне, водне та трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; законодавство з охорони навколишнього природного середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виконанням меліоративних і культуротехнічних робіт у господарстві, об'єднанні, управлінні. Розробляє та впроваджує заходи з ефективного використання меліорованих земель, прогресивні технології та передовий досвід зрошування сільськогосподарських культур з метою підвищення врожайності, зростання продуктивності праці, зниження витрат на виробництво продукції рослинництва. Організовує раціональне використання водних ресурсів господарства, об'єднання. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів використання меліорованих земель, а також технологічних карт та госпрозрахункових завдань підрозділам. Складає план водокористування, графіки зрошування; сільськогосподарських культур і контролює їх виконання. Керує підрозділами, які проводять меліоративні та культуротехнічні роботи, експлуатують і ремонтують меліоративну мережу та гідротехнічні споруди. Забезпечує необхідний режим зрошування полів згідно з розробленими графіками, а на осушених землях - необхідний режим осушування, який забезпечує оптимальну вологість ґрунту. Бере участь у складанні планів з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів зрошувальних, осушувальних та обводнювальних систем, проведення культуротехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, і контролює їх виконання. Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації на ремонт внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної та обводнювальної мереж, залучає до її розробки спеціалізовані проектні організації та контролює їх роботу. Забезпечує своєчасний та якісний ремонт і очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою підтримання її постійної технічної справності. Бере участь у прийманні в експлуатацію меліорованих земель, а також робіт з докорінного поліпшення земель, капітального планування полів та культуротехніки. Забезпечує збереження меліоративної мережі та гідротехнічних споруд, контролює правильність зберігання й експлуатацію меліоративних машин і зрошувальної техніки. Забезпечує виконання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища. Здійснює роботу з упровадження наукової організації праці, науково обґрунтованих норм виробітку. Забезпечує ефективне застосування чинних положень про оплату праці. Пропагує та впроваджує досягнення науки і передового досвіду, сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації. Забезпечує раціональну організацію виробничо-економічних зв'язків з меліоративними підприємствами й організаціями в умовах ринкової економіки. Контролює ведення відповідного обліку та звітності. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, державних та галузевих стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.