Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач станції насінницької", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта 1 галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; методи сортовипробувань; біологічні особливості культурних рослин та агротехніку їх вирощування; землеробство, агрохімію, насінництво; чинні показники якості основних сортів; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації насінництва, заготівлі, очищення, зберігання і реалізації сортового насіння; основи ринкової економіки, організації виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне керівництво насінницькою станцією. Організовує і контролює сортооновлення та сортозміну в районах, закріплених за станцією, у відповідності до прийнятої системи насінництва, розмноження репродукційного насіння районованих сортів. Здійснює керівництво організацією виробництва сортового насіння в насінницьких господарствах у обсягах, що забезпечують проведення планової сортозміни (сортооновлення). Виконує державні програми випробування нових сортів, розробляє рекомендації товаровиробникам для ефективного використання сортових ресурсів. Удосконалює методики державного випробування сортів рослин. Забезпечує агрохімічне обслуговування насінницьких господарств, заготовляє, очищає, розподіляє насіння. Проводить заходи із зниження затрат праці, собівартості та підвищення економічної ефективності виробництва насіння в насінницьких господарствах, на станціях. Разом зі спеціалістами вивчає та впроваджує передовий досвід у насінницьких господарствах, закріплених за станцією в галузі сортовипробування. Проводить добір та розстановку кадрів. Забезпечує високоефективне використання і збереження земельних ресурсів, основних фондів, іншого державного майна, що перебуває в користуванні станції. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.