* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном аеродрому", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань виробничої діяльності; землеробство, агротехніку та технологію вирощування злакових культур, їх біологічні особливості; основи захисту рослин та системи добрив; методи збереження та підвищення родючості ґрунтів; чинні положення про оплату праці, організацію, нормування; досягнення науки і передового досвіду в галузі рослинництва; основи ринкової економіки, організації виробництва та управління, основи трудового та земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво з догляду за рослинним покривом аеродрому в стані, необхідному для виконання робочих польотів. Організовує роботу з обробітку ґрунту, забезпечує посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин від хвороб та шкідників. Визначає оптимальні терміни сівби, проведення агрономічних заходів з догляду за посівами. Здійснює своєчасне скошування травостою з метою отримання високоякісного трав'яного покриву аеродрому. Розроблює та здійснює заходи з інтенсифікації робіт з обслуговування аеродромного поля, ефективного використання основних засобів, трудових і матеріальних ресурсів, упровадження досягнень науки і передового досвіду з метою підвищення якості аеродромного поля, продуктивності праці обслуговуючого персоналу, виконання на цій основі планів роботи аеродрому з обслуговування всіх господарств регіону із захисту рослин від хвороб та шкідників і внесення мінеральних добрив. Організовує заготівлю насіння трав, використання скошеної зеленої маси. Веде агрономічну документацію. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Контролює додержання правил і норм охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту.