* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Агроном II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови з питань агропромислового комплексу; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничої діяльності в галузі рослинництва; агротехніку і передову технологію вирощування сільськогосподарських культур; насінництво, системи добрив, методи захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів; стандарти на товарну продукцію рослинництва; досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового і земельного законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва. З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур. Веде книгу історії полів. Упроваджує інтенсивну технологію і передовий досвід вирощування сільськогосподарських культур, заготівлі, реалізації і зберігання продукції землеробства. Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання. Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві. Бере участь в організації реалізації продукції рослинництва в умовах ринкової економіки. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць. Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.